Helende omgeving van een monumentaal gasthuis: publicatie!

Bij de transformatie van het monumentale Sint Pieters en Bloklands Gasthuis was het realiseren van een helende omgeving voor de gebruikers van het verpleeghuis een belangrijk uitgangspunt. Maak<architectuur en de zorgorganisatie kozen voor een tweezijdige benadering vanuit ontwerp en gebruik, want een omgeving is meer dan fysieke ruimte. De manier waarop gebruikers met elkaar en hun omgeving omgaan in de voor hen ontworpen ruimte is minstens zo belangrijk. De bijvangst: ook binnen de beperkte mogelijkheden van bestaande gebouwen blijkt een helende omgeving goed te realiseren.

Maak<architectuur schreef samen met de bestuurder van het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis een artikel over de visie en werkwijze. Het artikel is nu gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.

Download het volledige artikel
Lees meer over de transformatie van het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis
Bezoek de website van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg