VoorOntwerp De Statenhof afgerond

Opdrachtgever ECR heeft de seinen op groen gezet voor de uitwerking van het Voorontwerp voor ECR De Statenhof in Leiden. Het wordt de eerste woonzorgfaciliteit in de Randstad volgens de ECR/RAZ formule. Een appartementencomplex waarin mensen met een beginnende zorgvraag zich vestigen in de wetenschap dat RAZ een zorgaanbod levert waarmee ze tot het einde zelfstandig kunnen blijven wonen.

Het van Vestia overgenomen complex aan de Churchilllaan wordt fasegewijs vernieuwd naar ontwerp van maak<architectuur. De eerste fase, nieuwbouw van 60 appartementen en zorg- en servicevoorzieningen, zal nog dit jaar in aanvang genomen worden. In de toekomst zullen een kleinere tweede fase en een omvangrijke nieuwbouw ter vervanging van de hoogbouw gerealiseerd worden. Een onderzoek naar tijdelijke verbetering van de hoogbouw loopt momenteel.

Een deel van de eerste fase zal als zorghotel in gebruik genomen worden. Daarom is veel aandacht besteed aan integratie van domotica, aan gewenste flexibiliteit van woningen en voorzieningen en aan het realiseren van een healing environment. Daartoe is ingezet op de integratie van groen in de buitenruimte, aan de gevel en in de binnenruimte.