GeneratieLab ondersteunt Foam-project in Amsterdamse wijken

Maak architectuur en Twijnstra Gudde ondersteunen vanuit het GeneratieLab het project ‘Twee keer kijken’. Met dit project wil fotografiemuseum Foam een bijdrage leveren aan ontwikkeling en verbinding van mensen in vier stadsdelen.

Het project zal drie jaar lang jonge en oude mensen in Amsterdamse wijken de kans geven om samen de eigen wijk beter te leren kennen en zien. De langzaam ouder wordende generatie babyboomers en de nog ontluikende generatie jongeren (12-16 jr) worden met de fotografie workshops uitgenodigd om zich voor elkaar open te stellen en te leren van de standpunten, perspectieven en framing waarmee ze ieder hun eigen wijk beschouwen. Ze zullen jaarlijks uitgedaagd worden om het werk gezamenlijk tentoon te stellen.

Vanuit generatieperspectief handelen is meer dan jong en oud bijeenbrengen. Het betekent begrip ontwikkelen voor hoe de generaties in hun tijd zijn opgegroeid en deze tijd hen gevormd heeft. Hoe generaties om ons heen in het leven staan en handelen ten aanzien van de vraagstukken de hen in hun huidige levenfase bezighouden. En ontdekken welke dynamiek en creativiteit er kan ontstaan als de generaties dat niet geïsoleerd van elkaar doen, maar met elkaar nieuwe wegen ontdekken.

Foam vroeg ons, hen te helpen om met ‘Twee keer kijken’ deze ambitie waar te maken. Wij begeleiden de voorbereiding en coachen museumdocenten. In september start het project in vier stadsdelen. Op naar een prachtig voorbeeld van cocreatie tussen generaties!