Archieven: Mensen

Jean-Paul Kerstens

TWEE DRIJFVEREN tracht ik in onze studies en ontwerpen steeds weer samen te brengen: het maatschappelijke en het artistieke. Ze komen samen in de gebouwde ruimte, al dertig jaar mijn passie. De sociale en de esthetische dimensie van ruimte komen samen in het gebruik door mensen,…

Tom Kretschmann

GESTART MET DE DRIJFVEER om creatie en techniek met elkaar te verbinden. Architectuur dus. Studerend aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, werken binnen een groot representatief bureau stel ik mijzelf onderzoekend op. Meer als techneut/innovator dan als ontwerper zoek ik de technische oplossing. Techniek…