Opdracht Sint Pieters en Bloklands Gasthuis voortgezet!

Het zorgkantoor verleent medewerking aan de realisatie van een verpleeghuisplaatsen in het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis in het centrum van Amersfoort. Het voormalig verzorgingshuis ondergaat een ingrijpende transformatie, waarvoor ons bureau het ontwerp leverde. In opdracht van het bouwteam vervaardigt maak<architectuur in de komende maanden het technisch ontwerp en het uitvoeringsontwerp.