Augustinianum Eindhoven

OMGEKEERDE VOLGORDE – Het huidige schoolgebouw van Augustinianum past niet meer binnen de visie van Carmelcollege. De nieuwe school komt op het huidige sportveld en is reeds ontworpen. De oude school wordt ter zijne tijd gesloopt. Op dit terrein zal in de toekomst een uitbreiding van de woonwijk plaatsvinden. Dit is het uitgangspunt van Carmelcollege. Echter ontbreekt hierbij een stedenbouwkundig plan. Aan ons de vraag om met reeds gemaakte afspraken en huidige ontwerp van de school een stedenbouwkundig plan te maken, met een gezamenlijke drager voor de wijk en school.

Wij starten op het moment dat er al jaren aan het plan wordt gewerkt. Er zijn afspraken gemaakt met partijen en de school heeft al vorm en een gezicht. Om een beeld van de belangen te krijgen worden in eerste instantie diverse gesprekken georganiseerd. Welke kaders zijn hard, en waar vinden we ruimte. Vervolgens worden school, architecten, gemeente en ontwikkelaar nauw betrokken bij de visievorming en het ontwerptraject.

VERSCHILLENDE BELANGEN SAMENBRENGEN IN EEN GEZAMENLIJKE KWALITEIT – De veranderende markt in de woningbouw vraagt om flexibiliteit voor de toekomst. De bouw van de wijk kan nog jaren duren. De school wordt echter wel zo snel mogelijk gerealiseerd. Het voortzetten van het informele karakter van de groene ruimte wordt de gezamenlijke drager. Zo ontstaat een campusachtige setting voor de school, en wordt in een latere fase de wijk maximaal met het groen verbonden.

stedenbouwkundig ontwerp

datum: 2012
fase: ontwerp
projectadres: Eindhoven, Geldropseweg
opdrachtgever: Stichting CarmelCollege