Nieuwegein herzien: Het palet voor West

Bij de herontwikkeling van de binnenstad van Nieuwegein is een onderverdeling gemaakt tussen Oost en West, waarbij de ontwikkeling en realisatie van Oost volop in gang zijn. De economische en financiële mogelijkheden van de binnenstad blijken met de ambitieuze invulling van Oost bijna uitgeput. Voor de ontwikkeling en planvorming van West is er binnen randvoorwaarden ruimte voor nieuwe ruimtelijke en programmatische invulling. De centrale vraag is daarom, hoe de ontwikkeling van dit gebied toch zal kunnen bijdragen aan de vervolmaking van de binnenstad als geheel.

Maak<architectuur heeft een lab<traject opgezet in opdracht van het gemeentebestuur en in samenspraak met het projectbureau. Deelnemers waren de leden van de raadscommissie GGO, enkele andere raadsleden, leden van het college burgemeester en wethouders en enkele betrokken ambtenaren.

Het maak<lab heeft geresulteerd in de onderstaand gedocumenteerde mogelijke karakteristieken voor het gebied en in de gezamenlijk gedeelde conclusie dat de bestaande planvorming en ruimtelijke kaders herzien moeten worden via een participatietraject. Het lab had het karakter van een open en creatieve sessie, waarbij in een hoog tempo zo veel mogelijk onbevooroordeeld en vrijuit gedachten ontwikkeld kunnen worden, ongeacht politieke achtergronden van deelnemers.

 

Klik op de afbeelding om de documentatie te bekijken.

Klik hier om alle labs te bekijken.