Toekomstvisies Rheden en Dieren

Het gemeentebestuur van Rheden heeft als opmaat naar een nieuw structuurplan besloten, toekomstvisies op de diverse dorpen in een participatief proces te ontwikkelen.

Maak<architectuur heeft het opstellen van toekomstvisies voor de dorpen Rheden en Dieren begeleid en gedocumenteerd. Het traject is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Ruimtelijke Ordening.

Het doorlopen traject bestond uit een drietal onderdelen:
1. scenario’s – de ontwikkeling van toekomstscenario’s in maak<labs met ambtenaren
2. kerngegevens – studie naar demogra sche verwachtingen in relatie tot de toekomstscenario’s 3. trajectadvies – advisering over methodiek, inhoud en proces voor integrale toekomstvisies

De voorliggende documentatie is opgebouwd uit deze drie onderdelen. De documentatie is aangeboden aan de gemeenteraad, ten behoeve van besluitvorming over voortzetting van het proces dat tot integrale toekomstvisies voor de dorpen zal leiden.

Klik op de afbeelding om de documentatie te bekijken.

Klik hier om alle labs te bekijken.