Woontoren Emmen

Jan Dirk Huising, gemeente Emmen:
“Zenit was een prachtig project dat op een fraaie en gedurfde  wijze invulling gaf aan de plek van  de door brand verwoeste bebouwing op het Willinkplein. Het project is, ingehaald door de tijd, nooit in aanbouw genomen. Maar terugkijkend heeft de ideeënvorming wel grondslagen opgeleverd voor een omvangrijke transformatie waarbij stad en es (het landschap) middels een autoloos stadsplein opnieuw met elkaar in verbinding worden gebracht. Wat me uit de samenwerking bijblijft is onze zorgvuldige benadering: gezamenlijk gáán voor het maximale/maximaal haalbare.”


Peter van den Boogaard, Newcon:
“Op één van de zo niet dé meest spraakmakende en zichtbare maar tevens logistiek bijzonder complexe locaties in Emmen, combineert het ontwerp de vereiste hoge graad van efficiëntie, noodzakelijk door in minder ruime marktomstandigheden toch een haalbaar project te maken, met een flexibel en vernieuwend ontwerp waarbij toch optimaal het spanningsveld is gevonden tot de benodigde ingetogenheid. Dus geen monument nastreven maar inpassen in de omstandigheden zowel qua beleving als de markt- en bewonervereisten.”

BELEIDSVERANDERING De gemeente Emmen zoekt naar de juiste toekomst voor de westzijde van het centrum. De opwaardering van de Hondsrugweg tot stadboulevard zal gepaard gaan met een sprong over de weg, naar de nieuwe dierentuinlocatie. Hoogbouw en verdichting? Pleinruimte?

Anno 2004 is in een masterplan gekozen voor model ‘Downtown1’. Dat gaat uit van een concentratie van hoogbouw. De locatie midden op het Willinkplein, aan de passarel naar de dierentuin, kan ontwikkeld worden tot een 70 meter hoge woontoren met winkelplint. Ons ontwerp voor de toren wordt bouwgereed uitgewerkt.

HET BEGIN VAN DE RECESSIE LEIDDE ECHTER TOT HET INTREKKEN VAN DE FINANCIERING OP HET MOMENT DAT DE KELDERWANDEN GESTORT WERDEN.

Anno 2008 wordt een alternatief ontwikkeld, ‘Downtown2’, uitgaande van een openbaar plein en een nieuwe schouwburg in plaats van de hoogbouw. Onder het plein kan een tweelaagse parkeergarage ontwikkeld worden, die via de passarel toegang geeft tot de dierentuin en de schouwburg. Ons ontwerp voor de garage is onder hoge tijdsdruk gerealiseerd.

HOOGBOUW IN EMMEN is een gewaagde onderneming. Het bestemmingsplan moet rond komen en beleggers moet afzetbaarheid geboden worden. We hebben Newcon toegevoegd aan het projectteam, om RO-kaders en afzetbaarheid veilig te stellen voor de ontwikkelaar. Om goed op de onzekere markt te kunnen reageren zijn alle verdiepingen maximaal flexibel ingericht. Daartoe zijn de gevel en de kern dragend uitgevoerd. In de kern een representatief trappenhuis met vides en daglicht. Rondom mogelijkheid voor kleine of grote woningen of kantoorruimten. Dit bleek in combinatie met het ‘cool design’ van de geribde glazen toren een overtuigend product.

Meer info over Newcon? Klik hier!

MEERVOUDIGE FUNCTIE RIB Naast de esthetische functie van de rib zijn de problematiek van brandoverslag, de balkonfunctie en de geleiding van hemelwater in de rib opgelost. Met deze meervoudige functie zijn de kosten van de rib budgetneutraal gehouden. Vanwege de krappe budgettering hebben wij de uitdaging opgepakt om te zoeken naar een combinatie van gestandaardiseerde en betaalbare geveloplossingen. Resultaat: een zelfdragende gevel met een uniforme oplossing voor zowel de gesloten als de open geveldelen.


datum: 2009
fase: uitvoering
projectadres: Emmen
opdrachtgever: d’Haan Vastgoed