Lab2 zorglocatie Dekkerswald

In navolging van het eerste lab heeft maak<architectuur op verzoek van ZZG maak<lab Dekkerswald 2 gehouden in het kader van de ontwikkeling van Dekkerswald naar een kennis- en woonservicecentrum.

Het lab diende een tweeledige doelstelling. Een eerste doel is een heel belangrijke voor de startfase van de gebiedsontwikkeling, namelijk de onderlinge kennismaking van alle bij de ontwikkeling betrokken bedrijven en personen. Een kennismaking waarbij ook gevoel voor speci eke wensen en belangen, en wederzijdse inspiratie de ruimte krijgt. Daarnaast diende het lab het versnellen en richting geven aan de stedenbouwkundige planontwikkeling. De vurige wens is om met de stroomversnelling, waarin met name het tweedelijns dienstencentrum ZZG is geraakt, een passende eerste stap te zetten in de realisatie van het ‘Nieuwe Dekkerswald’.

maak<architectuur heeft daarom een lab opgezet, waarin met name ruimte gegeven werd aan de specifieke inbreng van partijen, voor een gezamenlijke beeldvorming in richting van imago, functionaliteit, beleving en synthese.

 

Klik op de afbeelding om de documentatie te bekijken.

Klik hier om alle labs te bekijken.