Taskforce De Ruimte: innovaties waarmaken!

Ons bureau is één van de oprichters van Taskforce De Ruimte. Inzet is  het verbinden van professionals en gebruikers om te komen tot realisatie van nieuwe integrale concepten voor urgente vraagstukken in het maatschappelijk domein.

Ervaren professionals en belanghebbenden werken samen aan urgente maatschappelijke vraagstukken waar ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed een bijdrage aan levert. Vanuit hun gevoel voor urgentie: doen waar deze tijd om vraagt!

We bedenken, ontwerpen en realiseren maatschappelijke concepten in de ruimtelijke context. Hierbij verhogen we de waarde in de sociale, culturele en ruimtelijke leefomgeving in het publieke domein. Dit bereiken we door het verbinden van belanghebbenden, werkdisciplines, generaties en maatschappelijke programma’s. Respect, aandacht, vertrouwen en verantwoordelijkheid staan hierbij centraal.

Onze klanten bevinden zich in de sociale woon-, zorg- en onderwijssectoren. We bieden onze klanten concrete resultaten die vernieuwend en maatschappelijk relevant zijn.