'Toekomst in de binnenstad' op Stad en Regio Congres 2013

Op woensdag 16 oktober jongstleden, had maak<architectuur het voorrecht om op het Stad en Regio Congres 2013 van de provincie Gelderland tot twee keer toe een workshop te geven, met als thema “de binnenstad van alle generaties”
Hierin kwamen twee door maak<architectuur verrichte studies samen: de toekomst van de binnenstad en het generatiegericht werken.
Tijdens de workshops hebben de deelnemers door mee te doen aan een oefening kort kennis kunnen maken met de werking van generaties. Tevens werd aan de hand van een presentatie uitleg gegeven over casestudies van maak<architectuur in de Arnhemse binnenstad. Thema daarbij is hoe de toenemende leegstand in de binnenstad als kans gezien wordt om de binnenstad te verrijken met andere functies, die het wonen en ondernemen in de stad voor alle generaties aantrekkelijker maken.
Na de workshop en de presentatie was er ruimte om te reflecteren op het thema. Een verslag daarvan kunt u hier downloaden.