Uitgelicht: Lab duurzame herontwikkeling zorglocatie

Voor een duurzame herontwikkeling van een woon-zorglocatie op de Veluwe werden in een reeks cocreatie labs circulaire businessmodellen ontwikkeld. Ons maak<lab zette in op cross-overs van verschillende kennisdomeinen, om nieuwe kansen voor groene zorglocaties te ontdekken. Kansen die aansluiten op de doelgroep: de ouder wordende…

Verbouwing woonhuis Arnhem opgeleverd

De verbouwing van het woonhuis uit 1959 is een ingrijpende aanpassing en uitbreiding van een split-level woning.  Allereerst werd een ruimtelijke transformatie ontworpen die tegemoet komt aan de behoefte aan meer wooncomfort. Een riante woonruimte ontstond door aan te bouwen aan zij- en achterkant. Een onverwachte…

Ontwikkeling van een woon-zorg gemeenschap

Atlant Zorggroep heeft maak<architectuur opdracht gegeven om als procesmanager, stedenbouwkundige en architect de herontwikkeling van het in onbruik geraakte terrein Immendaal te trekken. Het ontwikkelingsproces van het ca. 20 ha. grote terrein en de herbestemming en nieuwbouw van diverse gebouwen worden door ons ter hand genomen. Om de…

Start bouw appartementen De Passerel en kiosk Wijchen

In 2015 werd zorgcentrum De Meander als eerste fase van de vernieuwing van verpleeghuis De Elsthof aan de Klapstraat in Wijchen opgeleverd. Het was de eerste stap in de realisatie van een woonservicegebied waarvoor ons bureau de ruimtelijke visie ‘de levensweg’ en het stedenbouwkundig ontwerp ontwikkelden, in…

Appartementencomplex Oosterbeek

Maak<architectuur levert weer een mooi appartementencomplex voor de sociale sector op. In oktober zijn aan de Munninghofflaan in Oosterbeek levensloopbestendige appartementen opgeleverd. Het complex is gerealiseerd in opdracht van Vivare en bestaat uit twee gebouwen met dertien sociale huur appartementen. Het ontwerp voor het appartementencomplex…

Cocreatiecenter voor de packaging sector

Een cocreatiecenter als marketingstratiegie: de consumer packaging sector is volop in verandering. Van standaard verpakkingen naar waardeontwikkeling voor de klant door innovatieve packaging concepten en een sustainable supply chain. DS Smith ziet cocreatie met de klant als sleutel om maatwerk aan te leveren en waarde voor…

Twee Keer Kijken revisited: coaching bij Foam

Fotografiemuseum Foam liet zich in 2014 door het GeneratieLab begeleiden  bij de voorbereiding van het project Twee keer kijken.  Maak<architectuur verzorgde in samenwerking met Twijnstra Gudde de begeleiding. In dit initiatief wordt ouderen en jongeren in Amsterdamse wijken een gezamenlijke  fotografiecursus aangeboden. In 2014 en…

Feest in Oosterbeek

Verkleurende en vallende bladeren in park ‘Dennenkamp’ te Oosterbeek, die als natuurlijke feestslingers de start van de bouw aankondigen; een mooiere aankondiging kun je je nauwelijks voorstellen! Het plan kenmerkt zich door een terughoudende/eenvoudige architectuur, die opgaat in de omliggende wijk en natuurlijke omgeving van…

Generatiedialogen bij SPBG in Amersfoort

In juni organiseerden en begeleidden we samen met Pieter van Dijk generatiedialogen bij het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort. Bewoners, familieleden, personeel, bestuur en commissarissen gingen met elkaar in gesprek om verbindingen met elkaar te vinden en samen vorm te geven aan een…

Helende omgeving van een monumentaal gasthuis: publicatie!

Bij de transformatie van het monumentale Sint Pieters en Bloklands Gasthuis was het realiseren van een helende omgeving voor de gebruikers van het verpleeghuis een belangrijk uitgangspunt. Maak<architectuur en de zorgorganisatie kozen voor een tweezijdige benadering vanuit ontwerp en gebruik, want een omgeving is meer…