Museumwoningen Arnhem

Het Arnhemse project Museumwoningen maakt momenteel de initiatief- en visiefase door. Krantenberichten, twitterberichten, aanmeldingen van bewoners, er lijkt al veel reuring te ontstaan. Het project wordt bescheiden gestart en ‘learning on the job’ aangepakt: twee woningen, in Het Broek en in Malburgen, zijn door Volkshuisvesting aangewezen als eerste museumwoningen. Deze pilots zullen over enige tijd een schat aan ervaringen opleveren voor de uitbouw van het project. Ondertussen wordt in stilte gewerkt aan een krachtige visie op het project. Belangrijk, om straks effectief te kunnen voortbouwen richting een succesvol project. Daartoe is met een tweetal maak<labs een vliegende start gegeven aan het project. Inhoud en aanpak zijn in de labs verkend met inbreng van medewerkers van Volkshuisvesting en Portaal.

Hoe is in de labs aan het project gewerkt?

Het eerste lab was gericht op het verzamelen, ontdekken en verkennen van verhalen. Het tweede lab richtte zich op de concrete aanpak van het project. Het doel van het eerste lab, het vanuit de corporaties bottom-up verrijken van het projectinitiatief, is goed geslaagd. Daarbij blijkt de bottom-up aanpak inderdaad stimulerend voor deelnemers. Belangrijke vraag was, hoe vanuit deze rijkdom aan ideeën door te schakelen naar een succesvolle definitie en aanpak van het project. Door maak<architectuur zijn daarvoor ideeën ontwikkeld en met de opdrachtgever besproken, die tijdens het tweede lab zijn onderzocht en geconcretiseerd. Dit leverde voldoende materiaal om een beeld te krijgen van geschikte werkwijzen en instrumenten die aansluiten bij het dagelijkse woningbeheer door de corporaties.

 

Klik op de afbeelding om de documentatie te bekijken.

Klik hier om alle labs te bekijken.