Uiterwaardenpark Arnhem

Stadsblokken en Meinerswijk vormen een uniek gebied aan de Rijn in het midden van Arnhem. Een gebied met hoge kwaliteiten, maar vooral ook met kansen. Een omgeving die door sommigen als braakliggend bouwland gezien wordt, door anderen als ecologisch waardevol recreatiepark of als broodnodig overstromingsgebied bij hoogwater.

We leveren met een serie labs een bijdrage aan het open planproces op uitnodiging van Stichting Waterband en KNHM. Het leidt tot een visiedocumentatie waarin we het gebied allereerst in haar omgeving en haar context plaatsen. Het document laat zien dat Stadsblokken – Meinerswijk een veelkleurig knooppunt is in ecologische, hydrologische, landschappelijke, historische, recreatieve, stedenbouwkundige, sociale en economische structuren en relaties. En dat het gebied betekenis heeft in internationale, nationale, regionale en lokale structuren en opgaven.
Zonder zicht op de omgeving en de context is, naar ons idee, geen goede ontwikkelingsschets voor het gebied te maken. En, uit analyse van de omgeving en de context vloeien ontwerpopgaven, verantwoordelijkheden en kansen voort.

Het verknopen van al deze kwaliteiten, opgaven en kansen leidt tot een prachtig perspectief voor het gebied. We zijn bezorgd dat als deze waarden onvoldoende worden herkend en erkend, er ontwikkelingen zullen plaats vinden die ongunstig zijn voor de leefbaarheid, de publieke bruikbaarheid, het imago en, op de langere termijn, de economie van de stad.

 

Klik op de afbeelding om de documentatie te bekijken

Klik hier om alle labs te bekijken.