Urban Farming 1

In 2011 is maak<architectuur gestart met een onderzoek naar Urban Farming. In de media is er steeds meer aandacht voor plaatselijke voedselvoorziening. Architectuurmedia tonen hierover vaak verleidelijke beelden. Helaas missen veel van deze plannen een gedegen onderbouwing over hoe een Vertical Farm in de realiteit zal werken.

Dit onderzoek is een verkenning naar de verbanden die er zijn tussen stedelijke voedselproductie en een Nederlandse stad. We zijn op grote schaal gestart, om de rol van Nederlandse import en export op de mondiale voedselmarkt in beeld te krijgen. Dit is in een aantal stappen terug gebracht naar het schaalniveau van één stad. We hebben op dit schaalniveau gekeken naar de voedselbehoefte van een middelgrote stad en daar tegenover het rendement van (onze) geklimatiseerde voedselproductie. Om een goed beeld te krijgen van de ruimtelijke implicaties zijn de oppervlakte- en de energiebehoefte, die geklimatiseerde voedselproductie nodig heeft, berekend.

De bevindingen van dit onderzoek zijn aan de deelnemers van het lab gepresenteerd. We hebben iedereen gevraagd welke kansen zij zien aan de hand van de onderzoeksresultaten. Vervolgens zijn concepten ontwikkeld voor binnenstedelijke voedselproductie. Een belangrijke gemeenschappelijke deler in de concepten bleek de sociale component en het belang om bewoners meer te betrekken bij voedselproductie.

Klik op de afbeelding om de documentatie te bekijken.

Klik hier om alle labs te bekijken.