Havenkwartier Arnhem

Ten behoeve van burgerparticipatie voor het project Rijnboog is door de Raadswerkgroep van de gemeente Arnhem ons gevraagd om een aantal creatieve sessies te organiseren en begeleiden.

De Raadswerkgroep gaf als belangrijkste items mee: verkeer, beeldkwaliteit en sfeer. Met Arnhemse burgers is in deze sessies nagedacht over het Havenkwartier, onderdeel van het Rijnboogproject. De oogst van deze sessies is samengevat in de ‘burgeragenda’.

Uit deze sessies is door maak<architectuur de burgeragenda gedestilleerd, samengevat in vier vragen:
> wat voor stuk stad is het Havenkwartier?
> hoe past het Havenkwartier in Rijnboog en Arnhem?
> hoe stellen we ons de openbare ruimte voor?
> hoe stellen we ons de architectuur / de gebouwen voor?
Binnen deze hoofdvragen komen items aan de orde met betrekking tot onder andere functie,
routing, sfeer en beeldkwaliteit. Daarnaast worden de grootste zorgen van de burgers ten aanzien van de stedelijke invulling van het plangebied weergegeven.

In een einddocument is op verzoek van de raad de ontwikkeling van aandachtspunten gedurende het participatieproces in beeld gebracht en is de burgeragenda toegelicht. Het document is van blijvende waarde gebleken. Ook na het besluit om de plannen ingrijpend te herzien en meer organische te ontwikkelen bleek de burgeragenda een waardevolle leidraad.

Klik op de afbeelding om de documentatie te bekijken.

Klik hier om alle labs te bekijken.