Project

In onze architectonische en stedenbouwkundige opdrachten zetten wij ons in voor een gezamenlijke gedragen visie op de opgave. De vierkante spiraal is ons startpunt om de verschillende belangen bij elkaar te brengen in een integraal concept dat we consequent doorontwikkelen. Het leidt vaak tot verrassende en innovatieve ontwerpen die voor de plek zijn gemaakt.

De context van een opgave is leidend voor onze ontwerpen. Daartoe rekenen we niet alleen de specifieke fysieke omgeving van de locatie, maar ook de maatschappelijke context van de opgave. De historie van de plek en het belang van de opgave voor de gemeenschap resulteren in specifieke ontwerpkeuzes. Bij stedenbouwkundige ontwerpen zijn participatie en cocreatie effectieve instrumenten om de maatschappelijke context inzichtelijk te maken en een breed draagvlak voor het ontwerp te realiseren.

De architectonische verschijningsvorm van onze ontwerpen is zeer divers door onze aandacht voor passende antwoorden in de context van de opgave. De rode lijn in onze ontwerpen is de aandacht voor zowel de sociale dimensie en programmering van de ruimte en als de verstilde esthetische ruimte. Narratie, licht, klank en kleur vormen de poëzie binnen de rationele structuur van het ontwerp.

Onze opdrachtgevers weten dat het bij ons niet bij ontwerpen blijft. Wij staan borg voor het waarmaken door samen te werken. Integrale ontwerpteams en ketensamenwerking zijn onze dagelijkse realiteit, want een gezamenlijke inspanning leidt tot toekomstbestendige oplossingen.

Huis Banning

Woonzorg- en revalidatiecentrum De Statenhof

Transformatie Douanekantoor, Roosendaal

Appartementen Oosterbeek

Woonhuis Arnhem

Zorg appartementen Wijchen

Verpleeghuis Amersfoort

Kiosk Sonsbeek

Woonpark Hattingen

Parkeergarage Lelystad

Augustinianum Eindhoven

Woningen/winkels Zwolle

Woningen winkels Lelystad

Zorgcentrum Wijchen

Zorglocatie Beekbergen

Appartementen Hollands Chalet, Odijk

Woontorens Krimpen a/d IJssel

Woontoren Emmen

Voormalig kindertehuis Arnhem

Parkeergarage Myriade, Emmen

Supervisie Meerrijk Eindhoven

Zorglocatie Groesbeek

Villa Vleuten

Kreanbolwerk Zwolle

Woongebouw Krimpen a/d IJssel