Divisies

Met onze divisies geven wij invulling aan onze rol als architect en stedenbouwkundige in een leefwereld die in hoog tempo verandert. De opgaven van vandaag vragen van ons een andere houding. In samenspraak met onze omgeving ontwikkelen we daarom werkwijzen die passen bij de vragen van vandaag.

Wij onderscheiden vier divisies, waarin we onze opdrachtgevers en de samenleving op verschillende manieren ondersteunen. In maak<project werken we in teamverband aan ontwerp en realisatie van bouwkundige en stedenbouwkundige projecten. Met het maak<lab bieden wij effectieve cocreatiesessies. maak<doc is gericht op het ontwikkelen, verbreden en delen van kennis en inzicht in specifieke actuele vraagstukken. Al die kennis en ervaring stellen wij graag ten dienste van de participatieprocessen die wij vanuit maak<participatie begeleiden.

Bekijk:
> maak<project
> maak<lab
> maak<doc
> maak<participatie