Samenleven

De samenleving is constant in beweging. Samenleven verandert omdat wij zelf veranderen, omdat onze sociale en culturele context verandert. In de dichtheid en programmatische diversiteit van de stad wordt samenleven met al haar charmes en wrijving tastbaar. De transitie van de stad naar een duurzame leefomgeving voor iedereen is daarom onze vanzelfsprekende focus.

Wij ondersteunen (maatschappelijke) opdrachtgevers bij transitievraagstukken met ontwerp, onderzoek, visieontwikkeling en begeleiding van participatie en cocreatie in de stedelijke context. De vergroening van de leefomgeving en de bruikbaarheid van de stad voor iedere generatie hebben daarbij onze speciale aandacht.

Meer weten? Kijk op pagina ‘De vierkante spiraal’

Binnenstad
De binnenstad verandert als reactie op het veranderende koopgedrag van consumenten. Niet alleen de economische crisis kan als oorzaak worden aangewezen, ook online shopping heeft grote invloed. In de binnenstad wordt dit zichtbaar in minder, maar tegelijk grootschaliger commercie, vaak in kleinschalige bebouwing. Tegelijkertijd wordt de binnenstad ook geconfronteerd met leegstand, parkeerproblematiek en veiligheidsvraagstukken. Kan de omslag van hoge druk naar onderdruk worden benut voor een gunstige ontwikkeling? Welke oplossingen zijn er voor leegstand? Durft de politiek nieuwe wegen in te slaan? Staat oud beleid in de weg? Gebruikers en beleidsmakers staan voor de uitdaging om de binnenstad leefbaar te houden in de nieuwe realiteit. Wij ondersteunen deze transitievraagstukken vanuit onze kennis over en visie op de verduurzaming van de stedelijke omgeving.

Neem contact met ons op voor meer informatie over:
> cocreatie-stadslabs voor onderzoek en visieontwikkeling
> integrale toekomstvisie binnenstad i.s.m. deskundige partners
> haalbaarheidsstudies voor binnenstedelijke transformaties
> ontwerp en realisatie van binnenstedelijke bouwprojecten
> binnenstad van alle generaties

Zorg appartementen Wijchen

Havenkwartier Arnhem

Uiterwaardenpark Arnhem

Groenvisie Nijmegen

Toekomstvisies Rheden en Dieren

Parkeergarage Lelystad

Augustinianum Eindhoven

Woningen/winkels Zwolle

Woningen winkels Lelystad

Waterpompstation Lent

Woontoren Emmen

Urban Farming 2

Parkeergarage Myriade, Emmen

Groene Stad

Supervisie Meerrijk Eindhoven

Zorglocatie Groesbeek

Urban Farming 1

Kreanbolwerk Zwolle