Groenvisie Nijmegen

In 2007 kwamen er bij de vereniging Leefmilieu uit heel Nijmegen verzoeken binnen om initiatieven tegen de aantasting van groen in Nijmegen. Op meerdere plaatsen verdwenen parkjes om plaats te maken voor bebouwing en nieuwe bestemmingsplannen gaven ruim baan aan bouwplannen. Dit leverde zorgen bij de omwonenden en emotionele reacties.

Leefmilieu nam in 2008 het initiatief tot de oprichting van het Platform Groen Nijmegen. In dit platform delen actieve bewonersgroepen uit de hele stad hun kennis en ervaringen en ondernemen samen acties. Daarbij blijkt steeds dat er veel verschil bestaat tussen de blik van bestuurders en de manier waarop omwonenden naar het groen kijken.

De bewonersgroepen hebben onder leiding van de vereniging Leefmilieu het initiatief genomen om hun visie in kaart te brengen. Daarbij werden ze gesteund door Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. KNHM heeft maak<architectuur gevraagd een participatief onderzoek uit te voeren en uitkomsten te analyseren en beeldend te documenteren. Het onderzoek heeft in kaart gebracht op welke manieren het groen in het alledaagse leven voor Nijmegenaren van belang is.

Deelnemers uit verschillende wijken hebben een ‘dagboek van buiten’ bijgehouden, foto’s gemaakt en plattegronden ingetekend. Ze beschrijven hun route door de stad, wandelend of fietsend en geven daarbij aan hoe ze die beleven. Deze dagboeken zijn vervolgens door maak<architectuur grondig geanalyseerd.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn in 12 punten samengebracht. Met foto’s en citaten uit de dagboekjes worden ze in de documentatie toegelicht. Het belang van het groen in alle facetten van het dagelijks leven wordt hierdoor duidelijk. Mensen hebben bomen en planten het liefst heel nabij en genieten de dynamiek van de seizoenen en het weer die in het groen ervaarbaar is. Nijmegen is een mooie stad met veel groen, de bewoners willen dat dat zo blijft.

 

Klik op de afbeelding om de documentatie te bekijken.

Klik hier om alle labs te bekijken.