Wonen

Wonen is een specifiek menselijke eigenschap: alleen mensen wonen. Wonen gaat over hoe wij gewoonten uit het dagelijks leven een plek geven en ons individuele en collectieve zijn vormgeven en ruimtelijk organiseren. Dat stelt ons in staat om onze dromen waar te maken en onze levensfasen gestalte te geven.

Meer weten? Kijk op pagina ‘De vierkante spiraal’

Maak<architectuur ontwerpt woningen voor particulieren, collectief particuliere opdrachtgevers en institutionele opdrachtgevers. Daarbij buigen we een vaak al te nadrukkelijk gestelde stijlvraag om naar de vraag achter de gevel: Hoe te wonen?

Woningbouw en woongebouwen
Institutionele woningbouw vraagt om individuele speelruimte en collectieve verbinding binnen een rationele bouwmethodiek. Ruimte voor het alledaagse leven op een eigen wijze. Dat gaat verder dan het huren of kopen van een huisje met een modern of retro uiterlijk. Verbondenheid met de plek en ruimte voor individualiteit realiseren we vanuit onze aandacht voor de ruimtelijke en maatschappelijke context van onze architectuur en stedenbouw.

Particuliere woonhuizen
Het eigen huis bouwen of verbouwen is vormgeven aan ruimte voor persoonlijke groei. We helpen u graag met inspiratiesessies en verkennen met u de mogelijkheden, werkend met ruimte en licht en zonering van functies in uw huis. Daarna bepaalt u hoe u verder wilt.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Samen met andere particuliere opdrachtgevers de eigen woonomgeving en woning ontwerpen. Dat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Wij hebben ervaring met CPO-trajecten en werken samen met gespecialiseerde procesbegeleiders om de indivudele wensen samen te brengen in een gemeenschappelijk gedragen ontwerp. De inzet van cocreatielabs is een doeltreffend middel om collectief inspiratie te vinden en samen richting te geven aan het project.

Neem contact met ons op voor meer informatie over:
> ontwerp en realisatie van (sociale) woningbouw en woonzorgcomplexen
> ontwerp en realisatie van particuliere woningen
> inspiratie, begeleiding en ontwerp voor CPO
> participatie en cocreatie bij de herontwikkeling van wijken
> stedenbouwkundig ontwerp en bestemmingsplan voor woonlocaties

Huis Banning

Woonzorg- en revalidatiecentrum De Statenhof

Transformatie Douanekantoor, Roosendaal

Appartementen Oosterbeek

Woonhuis Arnhem

Zorg appartementen Wijchen

Museumwoningen Arnhem

Toekomstvisies Rheden en Dieren

Verpleeghuis Amersfoort

Woonpark Hattingen

Augustinianum Eindhoven

Woningen/winkels Zwolle

Woningen winkels Lelystad

Zorgcentrum Wijchen

Zorglocatie Beekbergen

Appartementen Hollands Chalet, Odijk

Woontorens Krimpen a/d IJssel

Woontoren Emmen

Voormalig kindertehuis Arnhem

Groene Stad

Supervisie Meerrijk Eindhoven

Zorglocatie Groesbeek

Villa Vleuten

Kreanbolwerk Zwolle

Woongebouw Krimpen a/d IJssel