Woontorens Krimpen a/d IJssel

BAKENS VAN DE NIEUWE BUURT

VERS BLOED De Park- en Vijverflat als schoolvoorbeeld: Met het optimisme van de 70-er jaren gebouwde buurt die sociaal en economisch afglijdt. Alleen een integrale aanpak kan als een bloedtransfusie het tij keren: differentiatie van woningaanbod, plintvernieuwing, vernieuwing trappenhuizen, inrichting parkruimte, toevoeging koopappartementen en voorzieningen voor kinderen en ouderen. De vraag die wij als stedenbouwkundige en architect voorgelegd kregen is drieledig:
> hoe is de stedenbouwkundige ordening met het oog op een optimaal sociaal milieu voor nieuwe en zittende bewoners en voor omwonenden?
> hoe organiseren we het programma met het oog op maximaal effect voor verbetering van het sociale milieu?
> hoe benutten we het programma voor een verbetering van de architectuur?
Gemeente en corporatie trokken samen op. Met de gemeente ontwikkelden we het stedenbouwkundig plan en het ontwerp voor de woontorens. Middels een tender selecteerden we onze eigen opdrachtgever voor de realisatie, IJsselbouw. Met Qua Wonen realiseerden we de modernisering van de bestaande flats.

PARTICIPATIEVE STEDENBOUW Er lag een vastgelopen plan voor modernisering en nieuwbouw. Financiële haalbaarheid en draagvlak bij bewoners waren onvoldoende. Wij steken in op ondervraging van bewoners en brainstorm met wethouder en ambtenaren. Primair belang is niet dat het ons ontwerp is, maar dat het de beoogde verandering teweegbrengt en draagvlak heeft. Wij begeleiden met creativiteit en bewaken de waardecreatie; we laten het concept ontstaan in de workshop. Als de bakens verzet zijn beginnen we met ons eigenzinnig ontwerp voor de torens in het water.

TRANSPARANTE LONG Landschappelijke aanpak: vergroten van de vijver, parkeren en wonen in het water. De gebouwen als deel van het nieuwe landschap van water en rietkragen. Wandelroutes rond het water worden voortgezet in de parkeergarages in het water en in de route naar het eigen appartement: vides, daglicht, lucht en uitzicht als thema’s voor het ontwerp van de entrees en trappenhuizen. De gevels in gekleurd glas, met kleur en spiegeling opgaand in het landschap.

MAATVAST Het maken van een volledige glasgevel is niet alledaags in de woningbouw. Maar gebruik maken van een sanitaire glazenwandtegel voor een gevelschil vraagt om extra aandacht. Het zgn. 3d-glas is met alle projectbetrokkenen getoetst aan de condities, die nodig zijn bij een dergelijke buitenschil toepassing. Belangrijk element hierbij is de onderlinge afstemming van de maattoeleranties van het gekozen gevelsysteem en van de tunnelbouw in combinatie met prefab balkononderdelen. Om die reden hebben wij ook de aannemer voorgesteld om vroegtijdig in het proces integraal met leveranciers, applicateur en adviseurs op te trekken. Prijs & condities zijn geoptimaliseerd, waarbij het waarmaken in de uitvoering van het project noodzakelijk is voor de uiteindelijke kwaliteit van de gevel.


datum: 2007
fase: gerealiseerd
projectadres: Krimpen aan den IJssel, Vijverlaan
opdrachtgever: IJsselbouw b.v.
aannemer: IJsselbouw b.v.
adviseur constructie: Bartels
fotografie: MeRy