Lab

Een greep uit de opdrachtgevers van het maak<lab:

Zorggroep Zuid Gelderland – Zorggroep Groningen – Atlant Zorg – Gemeenteraad Nieuwegein – Gemeente Rheden, afd. Ruimtelijke ontwikkeling – Gemeenteraad Arnhem – D66 Arnhem – Volkshuisvesting Arnhem – Gemeente Arnhem, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling – KNHM – Vereniging Leefmilieu, Nijmegen – Nederlands Openluchtmuseum – Stichting Waterband, Arnhem – Coresta – Hurks Vastgoedontwikkeling -Bouwmij Janssen – BVR Bouw – Dura Vermeer Infra

Wat?

Maak<lab: effectieve creatieve workshops op maat, voor ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken en concrete initiatieven. Samenwerken aan de verbetering van de leefomgeving, of het nu gaat om het ontwikkelen van visies, het initiëren van plannen of het vinden van nieuwe oplossingen.

Hoe?

U heeft een vraag, benoemt het doel en gewenste deelnemers. Wij bereiden de labs met u voor, ontwikkelen de methodiek, leiden de labs en verzorgen indien gewenst analyse en documentatie.

Wij combineren ervaring met creatieve processen met gedegen vakkennis. Geen eindeloze vergaderingen en discussie, maar sessies die uw kennis en creativiteit uitdagen. Met korte klappen ontstaan verrassende resultaten die beklijven en onmiskenbaar de signatuur van de opdrachtgever dragen.

Havenkwartier Arnhem

Uiterwaardenpark Arnhem

Groenvisie Nijmegen

Museumwoningen Arnhem

Toekomstvisies Rheden en Dieren

Nieuwegein herzien: Het palet voor West

Waterpompstation Lent

Urban Farming 2

Wonen-zorg: waardecreatie methode

‘Ouder worden in de eigen wijk’

Urban Farming 1

Lab2 zorglocatie Dekkerswald

Lab1 zorglocatie Dekkerswald

Wie?

U wilt uzelf en uw omgeving verrassen met treffende, breed gedragen concepten die meerwaarde genereren voor de inrichting van onze leefomgeving? Dat is wat het maak<lab oplevert!
Iedere organisatie, initiator of groepering die collectieve creativiteit wil ontwikkelen rond ruimtelijk-maatschappelijke vraagstellingen of rond project- en productontwikkeling is welkom om vrijblijvend contact met ons op te nemen. Wij hebben maak<labs gedaan met en voor gemeenten, politieke partijen, ontwikkelaars, zorgorganisaties, corporaties, particuliere bedrijven, burgerinitiatieven en ideële instellingen.

Waarom?

Het maak<lab helpt u creativiteit en collectiviteit te ontwikkelen. Ons doel is daarbij het bevorderen van de samenhang van kwaliteit van de leefomgeving: welbevinden (gezondheid-comfort-gemeenschap) en levensbronnen (energie-afval-materialen-biodiversiteit-voeding-water). We zoeken concepten die bruikbaar zijn en te beheren zijn voor de komende generaties, wetende dat mogelijkheden en behoeften in rap tempo veranderen. 

Wij herkenden al 15 jaar geleden dat dit een andere procesaanpak vereist: cocreatie als perspectief voor beter samenspel. Samen naar een gedragen plan of visie. Het gaat om samen vooruitkijken en dit toekomstbeeld samen in integraliteit uitwerken. Ons bureau legt zich sindsdien toe op het ontwikkelen van creatieve methoden die inzichten bijeenbrengen. Zo  werd het maak<lab ontwikkeld en stimuleren we sindsdien innovatie op diverse schaalniveaus, van stad en landschap tot locatie, gebouw en component niveau.

Om cocreatie mogelijk te maken is de intentie en de vaardigheid tot betere samenwerking een vereiste. Intentie heeft te maken met het zien van de noodzaak tot samenwerking, vanuit de eigen beperkingen. Daarnaast heeft intentie te maken met de wil tot samenwerking, vanuit het erkennen van elkaars belangen en inzichten. Werken aan een solide basis voor samenwerking is een opdracht aan alle betrokken partijen en voor ons een coaching opgave gedurende de trajecten.