Wonen-zorg: waardecreatie methode

De door Jean-Paul Kerstens voor woon-zorglocaties ontwikkelde waardecreatie analyse methode wordt getest door toepassing op een specifieke locatie. Vraagstelling daarbij is of de methode de kansen van de locatie en de behoeften van bewoners compleet in kaart brengt en tot synthese brengt.

Nieuw kwaliteitsaspect blijkt ‘verandering’. Verandering betreft zowel aanbieder als afnemer van zorg: Het gaat over de mate waarin je als bewoner nog kan en wil veranderen. Bijvoorbeeld iemand die van het platteland komt zal een stadse omgeving als een grote verandering kunnen ervaren. Kun je daar een ‘healing environment’ creëren? Zijn of haar directe verblijfsruimte zou dan moeten bijdragen aan balans. Anderzijds is er de vraag in hoeverre zorginstellingen open kunnen staan voor gewenste veranderingen die zich aandienen vanuit de leefgemeenschap – bewoners, familie en mantelzorgers, medewerkers, stagiairs, leveranciers. Hoe ver gaan eigen regie en gemeenschapsvorming als de borglocatie en -instelling mee moeten transformeren?

Kunnen we doelgroep specifiek ontwerpen als de doelgroepen in de loop der jaren sterk wijzigen? Voor de ontwerper stelt het aspect ‘verandering’ de vraag of er een vaste relatie moet bestaan tussen de duur van verblijf, de mentale en fysieke conditie van de bewoner en de karakteristieken van het gebouw.

 

Klik op de afbeelding om de documentatie te bekijken.

Klik hier om alle labs te bekijken.