‘Vierkante spiraal’

De vierkante spiraal is onze leidraad voor het structureren van de samenwerking in complexe processen met veel belanghebbenden. De vier dimensies bieden houvast om de beschikbare informatie en inzichten te structureren, zodat een open dialoog op de juiste basis mogelijk wordt. We streven naar evenwicht tussen urgentie, initiatief, gewenste verandering en gedeelde kernwaarden. Vanuit dit evenwicht bewaken we de gezamenlijke ambities gedurende het proces.

Vierkante spiraal

De wil om samen aan een complexe opgave te werken ligt besloten in de (maatschappelijke) urgentie die de opgave bij partijen oproept: er is een verlangen om de bestaande situatie te veranderen. Door de gedeelde kernwaarden te benoemen, ontstaat een basis om individuele initiatieven van partijen samen te brengen in een integrale oplossing die de gewenste verandering mogelijk maakt.

Met de spiraal brengen we partijen met uiteenlopende belangen op één lijn om het gemeenschappelijke doel samen te realiseren. Openheid over de eigen opvattingen en ideeën en respect voor de andere partijen zijn de basis voor een succesvolle samenwerking.