Over ons

Mensen raken met ruimte. Bijdragen aan een leefbare wereld voor vandaag en voor de toekomst. Dat zijn de drijfveren van maak<architectuur.

Wij werken aan ontwerp, onderzoek en realisatie van toekomstbestendige ruimte op alle schaalniveaus. Onze doelen bereiken we ontwerpend, met gedrevenheid, inventiviteit en vakkennis. Daarbij maken we gebruik van onze ervaring met co-creatie en procesbegeleiding, verduurzaming en innovatie, strategisch advies en haalbaarheidsstudies.

Complexiteit is kenmerkend voor onze opdrachten. Wij verbinden partijen in een gezamenlijk proces, want meerwaarde ontstaat door gebruik te maken van de kracht van collectieve kennis en creativiteit. Onze vierkante spiraal helpt om de juiste vragen te stellen, de dialoog te voeren, een gezamenlijke visie te ontwikkelen en de gedeelde ambities te bewaken. Met BIM organiseren we de communicatie tussen partijen in het gezamenlijke proces van idee naar de realisatie van gedeelde ambities.

Lees verder:
> over hoe wij samenwerken met BIM
> over de ‘Vierkante spiraal’
> over ons team
> of kom in contact met ons