BIM

Bouwen is een gezamenlijke inspanning van vele partijen. In het bouwproces moeten verschillende soorten informatie en kennis worden samengebracht om tot een goed eindresultaat te komen. De kwaliteit van de communicatie is maatgevend voor het resultaat. Goede en integrale samenwerking maakt bestendige innovaties mogelijk en resulteert in reductie van de faalkosten.

Het Building Information Model biedt een basis om de communicatie in woord en beeld tussen alle partijen te optimaliseren. BIM is meer dan een driedimensionale visualisatie van het toekomstige gebouw, namelijk: het organiseren, beheren, integreren en delen van de veelheid aan informatie. Het is een methode waarmee partijen optimaal kunnen samenwerken aan één integraal ontwerp van een gebouw.


Door het BIM-model worden de ontwerpbijdragen van de deelnemende partners toetsbaar op kwaliteit, kosten en strijdigheid. Discussies over de consequenties van de aangeboden oplossingen worden zo vroeg in het proces gevoerd.

Openheid en vertrouwen van alle partijen is voorwaarde om met BIM te werken. Een gezamenlijke visie op de opgave en het benodigde ontwerpproces is noodzakelijk. Kennis en kunde alleen zijn niet toereikend. We werken vanuit de wil om maximale onderlinge afstemming en samenwerking tijdens het ontwerpproces en bouwproces te bereiken.

Voor een optimale samenwerking moeten alle betrokken partijen:
> gezamenlijk inzicht verkrijgen in de juiste vraagstelling en randvoorwaarden;
> onderzoek doen naar complementaire kennis en vaardigheden;
> bereid zijn tot onderlinge afstemming tijdens alle fases van het bouwproces;
> overeenstemming hebben over het verwachte resultaat.

‘Als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al had.’ –

BIM is een ontwerp- en procesinnovatie die je niet zomaar bereikt: het vraagt bereidheid van alle partijen om hun rollen te herzien en opnieuw te definiëren.