Doc

We verbreden actief onze kennisbasis in maak<doc met ontwerpend onderzoek en praktijkstudies. Onze studies richten zich telkens op de ruimtelijke bijdrage die ons vakgebied kan leveren in de maatschappelijke actualiteit. Het onderzoek doen we deels op eigen initiatief en deels in opdracht van marktpartijen, organisaties en overheden.

maak<doc bevat inhoudelijke inzichten, methodische kennis, concepten en producten die waardevol zijn voor innovatievraagstukken op bouwtechnisch of maatschappelijk terrein. Voorbeelden zijn thema’s als ‘de toekomst van de binnenstad’, ‘oud worden in eigen wijk’, ‘healing environment’ en ‘duurzame transformaties van leegstand’. De resultaten van ons onderzoek maken we het liefst open-source beschikbaar. Sterker: wij geloven dat we interdisciplinair kennis moeten delen om tot nieuwe inzichten en methoden te komen. U bent daarom van harte welkom om deel te nemen aan maak<doc!

Groene Stad

‘Ouder worden in de eigen wijk’