‘Ouder worden in de eigen wijk’

De in nederland vergrijzende bevolking zorgt voor meer ouderen en dus ook een grotere vraag naar zowel mantelzorg als professionele zorg. Daarnaast hebben we in de toekomst, ten opzichte van de ouderen van nu en voorheen, met een totaal andere generatie ouderen te maken die andere prioriteiten en eisen in het leven stelt. Zo heerst nu al de behoefte om op oudere leeftijd zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen in de eigen wijk.

Maar hoe ontwikkel je een volwaardige leefomgeving voor ouderen, die in verschillende mate zorgbehoevend zijn, binnen de bestaande wijk?

In dit lab wordt gezocht naar mogelijke strategieën, nieuwe woonconcepten en de implementatie van deze ideeën in een 3-tal casestudies.

Aan de hand van deze casestudies en de discussies die opgang kwamen tijdens het vormen van de visies, ging de gedachte vooral uit naar veronderstelling dat oud worden in de eigen wijk afhankelijk is van diverse netwerken. Het moge duidelijk zijn dat het werken aan een sociale structuur, naast de andere netwerken, binnen een wijk van groot belang is, maar hoe en waar integreer je deze elementen als de bouwstenen in een wijk vastliggen en de wijk als het ware een transformatie moet ondergaan? de rol van de gemeente en de woningbouwcorporaties lijkt hierin onmisbaar. Zij zijn tenslotte de grootste belanghebbenden.

 

Klik op de afbeelding om de documentatie te bekijken.

Klik hier om alle labs te bekijken.