Groene Stad

SCHAAMGROEN Ondanks alle aandacht voor groen wordt de waarde van groen in de stad nog steeds onderschat. De economische  waarde kan moeilijk worden bepaald waardoor de ontwikkeling van kwalitatief groen een ondergeschoven kindje blijft. Niet als het aan ons ligt! We maken ons graag hard voor groen in de stad. Door middel van ons onderzoek en de diverse labs die we hebben georganiseerd, hebben we op de verschillende schaalniveaus de kennis en overtuiging van de bijdrage van groen in de stad vervaardigd.

MENSEN HOUDEN VAN BLOEMEN Door implementatie van groen verbetert het leefmilieu, waarbij het naast alle fysieke kenmerken, ook op ruimtelijk en sociaal vlak veel kan bijdragen. Groen is van grote invloed op de belevingswereld, zodat bijvoorbeeld seizoenen in de stad worden ervaren. Het geeft de kans mensen samen te brengen, activiteiten te ontplooien, en maakt mensen gezonder. Dit zijn een aantal resultaten van het kwalitatieve participatieve onderzoek dat we met bewoners uit Nijmegen hebben verricht. Uit dit onderzoek blijkt voornamelijk de rol van groen dichtbij de mensen thuis. In het lab<de buurt in, hebben we ontwerpend onderzoek verricht om dit nader te specificeren. Op buurtniveau zijn er veel kansen op participatief niveau. Identiteit genereren in bijvoorbeeld de groente buurt, waarbij

HET GROEN MENSEN SAMEN BRENGT EN EEN EDUCATIEVE FUNCTIE KRIJGT.

Daarnaast wordt in het dossier aandacht besteed aan de integratie tussen gebouw en groen, waarbij we de ontwikkeling van de techniek van groene daken / gevels blijven volgen. Op de schaal van de stad hebben we strategieën ontwikkeld voor de implementatie van de Urban Farm.

Middels deze bouwstenen verdiepen we onze ruimtelijke en proces visie, om te komen tot strategische implementatie op niveau van de stad, wijk, straat en gebouw.

DAGBOEK VAN BUITEN Voor het kwalitatieve wetenschappelijk onderzoek met de bewoners in het Nijmegen hebben we een nieuw onderzoeksmethode ontwikkeld. Een dagboek op maat, voor iedereen individueel. Het dagboek bleek een uniek middels om de bewustwording van de omgeving bij de participanten te genereren. Voor ons de gewenste input voor het onderzoek.

Klik hier voor het downloaden van de pdf.