Lab1 zorglocatie Dekkerswald

Maak<architectuur heeft in 2008 opdracht van Zorggroep Zuid-Gelderland het lab<Dekkerswald georganiseerd.

Doel van het LAB is geweest:

  1. wederzijdse kennismaking en het delen van idealen en denkbeelden van betrokkenen bij Dekkerswald
  2. een aanzet te geven tot concretisering van het Masterplan naar de visie op woonservicezones
  3. een ruimtelijke en programmatische inkadering van de te ontwikkelen PG-bebouwing in de Tuin op Dekkerswald.

Methode:
Gebruikmakend van creatieve technieken en ontwerpend onderzoek is via veelkleurigheid in individuele woondromen en studie naar spreiding van diensten de ruimtelijke organisatie van de woonservicezone op Dekkerswald onderzocht. Tevens is middels input van 4 ordeningsmodellen voor de Tuin de de niëring van het gewenste karakter en bebouwingstypologie van de Tuin onderzocht.

Klik op de afbeelding om de documentatie te bekijken.

Klik hier om alle labs te bekijken.