Zorg appartementen Wijchen

LEVENSWEG Ons bureau is in 2005 voor het eerst geselecteerd als stedenbouwkundige en architect voor een grootschalige zorgopgave. Omdat we inzetten op het verbinden van strategische belangen van zorgverlener en woningbouwer: zorg op maat versus duurzaam verhuurbare appartementen. En vanwege ons sociaal-ruimtelijke concept de levensweg. Wanneer de zorgbehoevende bewoner minder mobiel wordt en de openbaarheid buiten zijn bereik dreigt te raken, is het van belang dat de openbaarheid dichtbij komt en het dreigende isolement opheft. Geen grootschalige bejaardenhuizen ver weg achter plantsoenen en parkeerplaatsen, maar wonen aan vitale routes in de wijk. Met voorzieningen voor eenieder aan de route. Ontschotten, mixen, diversiteit en verblijfskwaliteit zijn leidende thema’s van de levensweg.

MIDDELPUNT Zorgcentrum de Meander als middelpunt van de wijk, aan de levensweg. Dat vraagt om een juiste begeleiding, in een stedenbouwkundige setting die diversiteit en verblijfskwaliteit beoogt. De appartementen zijn ontworpen in een eenheid met De Meander, terughoudend in de opbouw van de massa en analoog in de toepassing van materialen. De fysieke en visuele verbinding van de appartementen met de omgeving zullen hier leiden tot een duurzaam levendig deel van de wijk, rondom de levensweg.

THUISKOMEN Met de integratie van de huurappartementen langs de levensweg is een nieuwe centrale openbare plek ontstaan. De entreehal, vormgegeven als een uitvergroot huisje aan deze plek, fungeert als toegang voor de beide vleugels van het appartementencomplex. Ook het bestaande gebouw, de Pas, wordt door dit huisje aan de levensweg verbonden. De uitgesproken en eenvoudige vormgeving van de entreehal levert een herkenbaarheid rondom, waarmee de westzijde van het Elsthofterrein stevig met de levensweg verankerd is.

 

huurappartementen De Passerel, Wijchen
datum: juni 2017
fase: opgeleverd
projectomschrijving: 45 zorgappartementen en 9 pg-woningen met buurtkamer voor dagopvang
projectadres: Wijchen, Passedwarsstraat
opdrachtgever: Talis en ZZG Zorggroep Gelderland
aannemer: Slokker Bouw Groep
adviseur constructie: JVZ ingenieurs