Appartementen Oosterbeek

Bert Ploeg, Vivare:

“Vivare bouwt voor de sociale huur, daarom is de uitdaging groot om een mooi, onderscheidend ontwerp te maken zonder dat dit kostenverhogend werkt. maak<architectuur slaagt hier goed in.”

FEESTELIJK Jaarlijks wordt er in Arnhem een feestje gebouwd, op initiatief van Rotary Arnhem-Rijn en ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Dit feestje heet de Arnhemse Kunstnacht, en biedt net afgestudeerde studenten een podium. Studenten uit jaarlijks wisselende disciplines krijgen de mogelijkheid hun afstudeerwerk te presenteren. In 2009 heeft Corné van de Kraats met zijn afstudeerproject ‘Gecomponeerde Architectuur’ de publieksprijs tijdens de Kunstnacht gewonnen. Deze publieksprijs werd door Vivare ingevuld door het verstrekken van een woningbouwopgave: een appartementencomplex in Oosterbeek.

EENVOUD ALS LEIDRAAD Het feest is doorgezet in de opgave: de prachtige, groene omgeving achter het gemeentehuis in Oosterbeek is de planlocatie, gelegen aan de Munninghofflaan. In stedenbouwkundig opzicht is aansluiting gevonden met de omliggende bebouwing, waarbij de omzoming van de locatie met bomen leidend is geweest in de situering van de bouwblokken. Garanderen van uitzicht en daglichttoetreding voor de bewoners (senioren) zijn hierin leidende factoren.
Door bewust te kiezen voor een rationele en eenvoudige esthetiek, is voor de 14 seniorenappartementen een zo hoog mogelijk wooncomfort verkregen. Een eenvoud die prima past binnen de dorpse cultuur van Oosterbeek, een dorp met een veelzijdige esthetische kwaliteit, en een grote mate aan architectonische verscheidenheid. De eenvoud van de opbouw van de gevels toont de individualiteit van de bewoners, waarbij het zicht van straat tot lucht de interactie van de bewoners met de omgeving waarborgen.

Appartementen Munninghofflaan, Oosterbeek
datum: 2016
fase: opgeleverd
projectomschrijving: 14 appartementen geschikt voor ouderen
projectadres: Oosterbeek, Munninghofflaan
opdrachtgever: Vivare
aannemer: Kuijpers Bouw Heteren
adviseur constructie: van der Werf en Lankhorst
fotografie: Valentijn Kerstens