Woonzorg- en revalidatiecentrum De Statenhof

Maak<architectuur ontwierp in Leiden een woonzorgcentrum en revalidatiecentrum. Opdrachtgever European Care Residences realiseerde eerder al tien wooncomplexen voor ouderen die zelfstandig willen wonen op stand, met de mogelijkheid van hulp en zorg als de behoefte daar is. Ouderen kunnen thuis blijven wonen, ook als de zorgvraag in de laatste levensfase intensief is. De vaak als dramatisch ervaren scheiding na lange jaren van samenleven wordt vermeden. ECR voorziet middels de gelieerde zorginstelling RAZ in alle benodigde verzorging, verpleging, revalidatie en dagbehandeling. Zelfs korte vakanties worden verzorgd en de diensten zijn mede gericht op welzijn en zorg voor de buurtbewoners. Alle servicediensten worden geconcentreerd in een zorgcentrum dat door de ligging op en nabij begane grond maximaal toegankelijk is voor omwonenden. Ook het restaurant wordt op begane grond gerealiseerd.

Scenariostudie: De Statenhof in Leiden was een serviceflat die in 1972 gebouwd werd en recent door ECR aangekocht is om de eigen formule hier te kunnen realiseren. ECR heeft maak<architectuur al voor aankoop opdracht gegeven, in samenwerking met Coresta een scenariostudie en haalbaarheidsstudie te doen naar de realisatie van haar concept in De Statenhof.

Risicoanalyse: Wij onderzochten de potentiële risico’s van behoud en vervanging van de gebouwen, teneinde een haalbare basis voor het woongebouw en zorgcentrum te leggen. De beleidsmatige medewerking van het ministerie en de gemeente is in samenwerking met de opdrachtgever en Vestia zeker gesteld. Pas als alle risico’s in beeld zijn kon de mogelijke impact op inrichting, kwaliteit en financiële haalbaarheid van het concept beoordeeld worden. Zo ontstond een beeld van de minimaal haalbare oplossing en werden de premissen voor een hogere ambitie in beeld gebracht. Risico’s van behoud van de gebouwen bleken met name in de bruikbaarheid voor de doelgroep, de brandveiligheid en een efficiënte routing voor zorgverleners te liggen, omdat het een 4-laagse galerijflat gekoppeld aan een 9-laagse portiekflat betreft. Diverse opties voor een verbeterde, veilige routing zijn in beeld gebracht. Daarnaast zijn diverse bouwtechnische aspecten uitgediept om de kosteneffecten te kunnen beoordelen.

Investeringskosten in beeld: Uit de scenariostudies is een bebouwingsconcept gekozen dat uitgaat van vervangende nieuwbouw voor de laagbouw in twee fasen en vervanging van de hoogbouw op lange termijn. Op basis van een structuurontwerp en bouwkundige inspectie stelden wij een investeringskostenraming op. Hiermee was doorrekening van de financiële haalbaarheid van huisvesting en zorg mogelijk. Vervolgens is een bouwteam gevormd en het definitief ontwerp is uitgewerkt, met bijzondere aandacht voor healing environment. Inmiddels is het ontwerp met behulp van BIM in bouwteam uitgewerkt en voor de twee bouwfases gereed. Het omvat ca. 70 appartementen en voorzieningen.

Vernieuwende bouwmethodiek: Het ontwerp wordt gerealiseerd in tunnelbouw zodat de bouwtijd ingekort wordt, wat ten goede komt aan de exploitatie van het woon- en zorgcentrum te goede komt en de overlast voor zittende bewoners beperkt. Met hetzelfde oogmerk wordt een prefab gevelsysteem ontwikkeld dat aan de hoogste eisen voldoet en de winst van tunnelbouw ten volle benut.

datum: 2017
fase: opgeleverd
projectomschrijving: woon-zorgcomplex ECR De Statenhof
projectadres: Bachstraat Leiden
opdrachtgever: Coresta en European Care Residences
adviseur constructie: Bolwerk – Weekers
adviseur installatie: Valstar – Simonis
bouwbedrijf: BVR, Roosendaal
fotografie: Valentijn Kerstens