Zorglocatie Groesbeek

WALD VISIE Dekkerswald is van oorsprong een sanatorium. Tegenwoordig is het uitgegroeid tot een grote zorglocatie, waarbij op vele fronten zorg wordt geboden. Het bevindt zich op een mooie plek in de bossen tussen Groesbeek en Nijmegen. Op basis van het in ontwikkeling zijnde masterplan, werd ons gevraagd om pg- en zorgwoningen te ontwerpen. Nieuwe plannen gaan gepaard met visievorming. Om de opgave zo goed mogelijk te beantwoorden, ondervragen we de zorggroep naar de zorgvisie op deze locatie. Dit antwoord bleek niet eenduidig. Een verontrustende start. We hebben de opdrachtgever kunnen overtuigen om samen een zorgvisie op het niveau van een woonservicecentrum te ontwikkelen. Deze locatie vraagt immers om een specifieke doelgroep.


We hebben een lab georganiseerde met de betrokken partijen. Uit het lab zijn verschillende modellen ontstaan, waarbij de voorkeur uitgaat naar het lineaire model. Een promenade waar functies aan gelegen zijn, van meer openbare functies tot meer beslotenheid, voor kort tot langdurig verblijf.

NATUURLIJKE BESLOTENHEID De opgave voor de pg- en zorgwoningen bevindt zich in een prachtig park, grenzend aan het monument. Kenmerkend is het hoogteverschil, die is ingezet om de pg-groepen zoveel mogelijk aan de tuin te laten grenzen. Het gebouw vormt de scheiding tussen de openbaarheid en de beslotenheid.

In het ontwerp schenken we veel aandacht aan de oriëntatie van de verschillende ruimtes, als ook aan de samenwerking tussen de verschillende groep. Een gezamenlijke zoektocht naar het optimum voor de exploitatie.

datum: 2009
fase: ontwerp
projectadres: Groesbeek, Nijmeegsebaan