Parkeergarage Lelystad

Henk Poulisse, ASR Vastgoedontwikkeling N.V.:
“Sommige ontwerpopgaven hebben het in zich om bij voorbaat een minder geslaagd resultaat op te leveren. Niet zozeer door de kwaliteit van de architect(uur), maar veel meer door de opgave op zich.
Programmatische grootschaligheid, gekoppeld aan door de functieopbouw lage budgetten, een weinig aansprekende locatie… er zijn voorbeelden genoeg van. Ook in Lelystad dreigde een dergelijk scenario. Door de intensieve discussies tussen opdrachtgever en maak<architectuur en haar analyse hoe om te gaan met het negatieve imago van de opgave, heeft maak<architectuur een belangrijke bijdrage geleverd aan de gekozen ontwerpuitgangspunten en deze uiteindelijk vertaald in een bijzonder ontwerp:
– Grootschaligheid zien als een positieve uitdaging en niet proberen door architectonische middelen de schaal te verdoezelen.
– Duurzaamheid en kwaliteit opvatten als een architectonische opgave in plaats van een alleen technische.
– Architectuur inzetten om de locatie, herkenbaarheid, imago te versterken en daarmee het stadscentrum een gezicht te geven.
Het resultaat mag er zijn, een project om trots op te zijn, zowel voor opdrachtgever als architect. Lelystad kan zo’n kwalitatief hoogwaardig en duurzaam project best gebruiken…”


ONTVANGSTKAMER VAN DE STAD
In het Masterplan voor het stadshart heeft Lelystad gekozen voor schoongeveegde straten: parkeren is alleen nog mogelijk in vier parkeergarages. Onderdeel van de bouwopgave rond het Wisselplein is geweest, de grootste van de vier parkeergarages boven de megastores te realiseren. Wij realiseerden ons meteen dat het radicale parkeerbeleid tot de kans zou leiden, dat de Waaggarage als een ontvangstkamer zou fungeren voor bezoekers van de binnenstad. Niet onder de grond weggestopt, maar juist als feestelijke ruimte, waar het verblijf in het stadshart vrolijk begint.

SCHITTERENDE PARKEERGARAGES
Wij presenteren het graag als een ongebruikelijke, bewuste strategie: een rationele parkeerkolos boven een stedelijke plint, natuurlijk geventileerd, een goedkoop te bouwen civiele constructie in prefab beton. Daarmee budget vrijmakend voor een prachtige gevel en ruime stijgpunten. Een belevenis van licht, kleur, vides, trappen en tapis roulants, een verrijking voor het stadsbeeld. Bouwkosten nog niet de helft van ondergronds parkeren!

De gevel als glaskunstwerk: in een innige samenwerking met kunstenaar Jurriaan van Hall ontwikkelden we een gevel van 6400 geprofileerde glasplaten, die als een gigantisch transparant schilderij in de straat schittert en het interieur als een kathedraal in duizend kleuren verlicht.

ONTDEKKINGSTOCHT ENGINEERING
De hoge ontwerpambitie voor de gevel vraagt om een radicale andere procesbenadering. Gelukkig kregen wij de kans om het proces geheel naar eigen hand te zetten. In een collectief en iteratief proces hebben wij de ontwikkeling  van de gevel opgepakt met Saint-Gobain in Sas van Gent voor de uitvoering van het gekleurde glas en GPM in ‘s- Hertogenbosch  voor de uitvoering van de aluminium achterconstructie. Een bundeling van kennis en expertise op het gebied van oa. organische kleurpigmenten, lichte en sterke constructies, logistiek en vooral lef van betrokkenen heeft ruimte gegeven aan nieuwe artistieke en technische keuzes. Vanwege het proces zijn de kosten beheersbaar gebleven, zonder in te boeten op de kwaliteit en ontwerpambitie. Resultaat een kwalitatief en technologisch innovatief product op maat.

datum: 2009
fase: gerealiseerd
projectadres: Lelystad, Stationsweg
opdrachtgever: ASR Vastgoedontwikkeling en gemeente Lelystad
fotografie: Valentijn Kerstens