architectencombinatie maak<NEXIT succesvol

De Arnhemse architectenbureau’s NEXIT en Maak<architectuur zijn een structureel samenwerkingsverband aangegaan onder de naam Maak<NEXIT. In deze samenwerking willen de bureaus zich o.a. richten op een nieuwe aanpak van de grote opgaven in de zorgsector.
De architecten verklaren dat de samenwerking onder meer voortkomt uit een gedeelde visie over hoe architecten passend vorm zouden kunnen geven aan de woonbehoeften voor ouderen in verschillende stadia van dementie. Addy de Boer van NEXIT maakte de dilemma’s van zorginstellingen van dichtbij mee, terwijl Jean-Paul Kerstens van Maak< vanuit zijn rijke ervaring in de zorgwereld zich volop verdiepte in innovaties en co-creatieprocessen met zorgpartners.
Met de toename van het aantal ouderen stijgt de zorgvraag terwijl de beschikbaarheid van mantelzorgers terugloopt. Het levert nieuwe ruimtelijke vraagstukken op rondom het samenleven van generaties in de wijken, zo signaleren beide bureaus.

Zowel Maak< als NEXIT zien de urgentie van deze opgaven dan ook als een kerntaak voor de architect. “Wij zien een analogie met de sanatoria in dezelfde periode van de vorige eeuw. Net als toen zijn we optimistisch en overtuigd dat alzheimer en dementie net als TBC overwonnen kunnen worden door de voortuitgang in de medische wereld. Maar tot die tijd moeten we blijven nadenken over duurzaam bewoonbare, optimale leefomgevin- gen voor mensen met dementie”, aldus de architecten. Hun aanpak gaat uit van co-crea- tie in een open netwerk, zodat ervaringen en inzichten van velen samenkomen.

Het eerste concrete resultaat van het samenwerkingsverband is inmiddels al zichtbaar. Onlangs verwierf de combinatie Maak<NEXIT na een uitgebreide selectieprocedure een omvangrijke opgave op Het Immendaal, een prachtige locatie in de Veluwse bossen. Atlant Zorggroep gaat rond het te restaureren sanatorium een woonomgeving creëren voor tachtig mensen met gevorderde dementie. Wonen te midden van tuinen en dieren met extra faciliteiten als een dorpshuis met kinderdagverblijf en ouderenopvang en monumentale panden met ruimten voor start-ups en appartementen voor partners. De bijgevoegde impressies geven een eerste indruk van onze winnende ruimtelijke visie. Dit jaar zullen de plannen nader vorm krijgen om in 2020 van start te kunnen gaan met de realisatie.