Jean-Paul Kerstens benoemd in Delft

Jean-Paul gaat per 1 april aan de slag als voorzitter van de geïntegreerde welstandscommissie en kwaliteitskamer in Delft. Binnenkort zal in Delft het kwaliteitsbeleid in nieuwe vorm zijn beslag krijgen en zal Jean-Paul benoemd worden tot voorzitter van de Commissie Omgevings Kwaliteit. Samen met de stadsbouwmeester, de supervisoren en ambtelijke diensten zullen zij de kwaliteit van de stedelijke ontwikkeling in deze historische en moderne, dynamische stad stimuleren en bewaken. Onder meer de herontwikkeling van de spoorzone, met woningbouw, het nieuwe station en stadskantoor en het House of Delft in ontwikkeling, biedt volop ontwikkelingen die gebaat zijn bij een integrale bewaking van omgevingskwaliteit. Jean-Paul zal zich inzetten voor een krachtig functionerende collectieve aanpak die anticipeert op de nieuwe omgevingswet.