Labs voor museumwoningen

Museumwoningen – een visie op verleden en toekomst.

Het lab over museumwoningen wordt ingezet door Volkshuisvesting om het project ‘museumwoningen’ in Arnhem vorm te geven. Samen met Portaal, Vivare en het Openluchtmuseum wordt gezocht naar de juist definitie, om woningen uit verschillende bouwperioden als museum in te richten.

Er zijn op dit moment reeds 176 museumwoningen in Nederland. De bekendste daarvan is waarschijnlijk het Sonnveldhuis van Rietveld in Rotterdam, gelegen naast het NAi. Er zijn echter maar weinig museumwoningen te noemen die een relatie aangaan met de wijk waarin ze staan. Enkele projecten zoeken wel de integratie met de wijk door middel van het huisvesten van openbare functies. Een goed voorbeeld hiervan is het Schip in Amsterdam, waar naast een museumwoning een postkantoor gevestigd is.  In de labs die worden georganiseerd rond de museumwoningen, wordt volledige integratie met de wijk nagestreefd.

Het betreffen binnenstedelijke woningen die onderdeel zijn en blijven van de huidige wijk. Ze vertellen de totale verhalen over het wonen in de stad van ‘toen’ tot nu. De bewoners van de wijk spelen een belangrijke rol. Temeer omdat de museumwoningen fulltime bewoond zullen worden. Hiermee kunnen deze museumwoningen op landelijke schaal een uniek project worden. Geen enkele andere museumwoningen in Nederland dient namelijk zowel als museumwoning als ook als reguliere woning.

Voor meer informatie zie museumwoningenarnhem.nl of kijk op onze eigen site onder ‘maak participatie’ om de documentatie van dit lab in te zien.

Klik op de afbeelding om de documentatie te bekijken.

Klik hier om alle labs te bekijken.