Ontwikkeling van een woon-zorg gemeenschap

Atlant Zorggroep heeft maak<architectuur opdracht gegeven om als procesmanager, stedenbouwkundige en architect de herontwikkeling van het in onbruik geraakte terrein Immendaal te trekken. Het ontwikkelingsproces van het ca. 20 ha. grote terrein en de herbestemming en nieuwbouw van diverse gebouwen worden door ons ter hand genomen. Om de ontwikkeling van een woon-zorg gemeenschap vanuit een scherpe visie te kunnen opzetten wordt de kennis vanuit de zorg, marketing en duurzame gebiedsontwikkeling samengebracht in een aantal maak<labs. Zo wordt een integrale visie ontwikkeld, in samenhang gebracht met de businesscase en wordt voor diverse bouwstenen het programma van eisen opgesteld. De eerste fase van herontwikkeling moet al in 2018 van start gaan.