Slotstuk woonservicezone, Wijchen

Talis heeft het voornemen om de gebouwen De Pas en De Waaij te renoveren. Het is het slotstuk van het 15 jaar durende herontwikkelingstraject van De Elsthof tot een moderne woonservicezone.

Wij ontwierpen het stedenbouwkundig plan en vervolgens het woonzorgcentrum De Meander en De Passerel, het appartementengebouw met o.a. PG-groepswoningen en de kiosk. Het is een mooie opgave om tot slot de eenheid van het hele gebied nog eens onder de loep te nemen en te versterken met de gevelrenovatie van De Pas en De Waaij. En om ook voor deze bewoners aan een hogere woonkwaliteit bij te mogen dragen. Deze maand maken we een vliegende start voor het schetsontwerp.