Lab Toekomst Binnenstad

De maatschappij verandert, we leven in een economische crisis, en op allerlei vlakken zijn innovaties gaande. Welke toekomst gaan we tegemoet, en in hoeverre is die toekomst te bouwen op de uitgangspunten uit het verleden?
Concrete veranderingen zien we in de wereld om ons heen: de Arnhemse binnenstad kent de nodige leegstand, gebaseerd op een puur commerciële functie heeft dit deel van de stad de beste tijd gehad. Dus wat dan? Is er ruimte voor bijvoorbeeld wonen, recreatie of zorg in de binnenstad? Kunnen we ons een gezondheidsplein voorstellen, grenzend aan de hoofdwinkelstraat?
Er zijn met betrekking tot dit onderwerp evenzoveel vragen als oplossingsrichtingen te bedenken. Met een maak<lab als eerste stap, is maak<architectuur een onderzoekstraject naar de toekomst van de (in eerste instantie Arnhemse) binnenstad gestart. In dit maak<lab hebben we met Binnenstadmanagement Arnhem, de gemeente Arnhem (economische zaken en ruimte) en RBT KAN het onderwerp besproken, en de eerste lijnen voor het onderzoek uitgezet.