Talis Woondiensten besluit tot realisatie van fase 2 van De Elsthof in Wijchen.

Het lang verwachte besluit is genomen, waarmee ons bureau de kans krijgt om naast het zorgcentrum ook de aanleunappartementen en commerciële ruimte te realiseren. Het woongebouw met 54 appartementen zal naast het zorgcentrum gebouwd worden, met een langzaam verkeerroute en een plein met winkelruimte er tussen. Zo krijgen stap voor stap de stedenbouwkundige visie en het concept ‘levensweg’ gestalte. Het was voor ons bureau in 2006 de eerste grootschalige opdracht voor een zorgcentrum. Wij ontwikkelden hiervoor het concept ‘levensweg’ dat op onze website bij ‘maak<doc’ te vinden is. Sindsdien mochten wij dit concept in vele stedenbouwkundige opdrachten in de woon-zorg sfeer verder ontwikkelen, veelal in samenwerking met Coresta.
De oplevering van  De Elsthof fase 2 wordt verwacht in 2014.