Gasthuis in gebruik: cocreatie van healing environment

maak<architectuur blijft ook na oplevering betrokken bij het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort. We helpen de organisatie en de nieuwe gebruikers om samen een ‘warm gasthuis’ te maken van het recent opgeleverde gebouw. Een unieke kans om in de aanvang van de gebruiksfase te helpen een healing environment te realiseren met inrichting, aankleding en gebruik. Ons voornemen is om de resultaten van het project te documenteren en te publiceren.