Auteur: J.P. Kerstens

Cocreatiecenter voor de packaging sector

Een cocreatiecenter als marketingstratiegie: de consumer packaging sector is volop in verandering. Van standaard verpakkingen naar waardeontwikkeling voor de klant door innovatieve packaging concepten en een sustainable supply chain. DS Smith ziet cocreatie met de klant als sleutel om maatwerk aan te leveren en waarde voor…

Twee Keer Kijken revisited: coaching bij Foam

Fotografiemuseum Foam liet zich in 2014 door het GeneratieLab begeleiden  bij de voorbereiding van het project Twee keer kijken.  Maak<architectuur verzorgde in samenwerking met Twijnstra Gudde de begeleiding. In dit initiatief wordt ouderen en jongeren in Amsterdamse wijken een gezamenlijke  fotografiecursus aangeboden. In 2014 en…

Feest in Oosterbeek

Verkleurende en vallende bladeren in park ‘Dennenkamp’ te Oosterbeek, die als natuurlijke feestslingers de start van de bouw aankondigen; een mooiere aankondiging kun je je nauwelijks voorstellen! Het plan kenmerkt zich door een terughoudende/eenvoudige architectuur, die opgaat in de omliggende wijk en natuurlijke omgeving van…

Generatiedialogen bij SPBG in Amersfoort

In juni organiseerden en begeleidden we samen met Pieter van Dijk generatiedialogen bij het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort. Bewoners, familieleden, personeel, bestuur en commissarissen gingen met elkaar in gesprek om verbindingen met elkaar te vinden en samen vorm te geven aan een…

Helende omgeving van een monumentaal gasthuis: publicatie!

Bij de transformatie van het monumentale Sint Pieters en Bloklands Gasthuis was het realiseren van een helende omgeving voor de gebruikers van het verpleeghuis een belangrijk uitgangspunt. Maak<architectuur en de zorgorganisatie kozen voor een tweezijdige benadering vanuit ontwerp en gebruik, want een omgeving is meer…

VoorOntwerp De Statenhof afgerond

Opdrachtgever ECR heeft de seinen op groen gezet voor de uitwerking van het Voorontwerp voor ECR De Statenhof in Leiden. Het wordt de eerste woonzorgfaciliteit in de Randstad volgens de ECR/RAZ formule. Een appartementencomplex waarin mensen met een beginnende zorgvraag zich vestigen in de wetenschap…

Woonpark Ruhrblick, Hattingen

Op het terrein van machinefabriek Köppern is in samenspraak tussen de opdrachtgever Vastbau Düsseldorf GmbH, de Stadt Hattingen en ons bureau een stedenbouwkundig plan voor een woonpark ontwikkeld, dat eind 2002 als bestemmingsplan is vastgesteld. Na sloop van de fabriek en aanleg van de ontsluiting…

Bouwen op een helling

Aan de oevers van de Ruhr is gestart met de bouw van tien bijzondere terrassenwoningen en drie vrijstaande woningen. Vastbau en maak<architectuur hebben op het steilste stuk van een terrein in Hattingen een eenmalig geterrasseerd appartementencomplex in moderne architectuur ontwikkeld. Het is het sluitstuk van…

Taskforce De Ruimte: innovaties waarmaken!

Ons bureau is één van de oprichters van Taskforce De Ruimte. Inzet is  het verbinden van professionals en gebruikers om te komen tot realisatie van nieuwe integrale concepten voor urgente vraagstukken in het maatschappelijk domein. Ervaren professionals en belanghebbenden werken samen aan urgente maatschappelijke vraagstukken waar…