Archieven: Portfolio items

Huis Banning

Slim, gezond en kwalitatief bouwen en toch een uniek ontwerp. Hoe doe je dat ? Na analyse van de woonwensen hebben we met opdrachtgever gekozen voor het concept van een schuurwoning: duurzame ambachtelijke techniek gepaard aan open ruimte in een landelijke setting. Een mooie ambitie, maar met…

Zorgcentrum en wooncomplex ECR, Leiden

Maak<architectuur ontwierp een zorgcentrum en wooncomplex voor zelfstandig wonen met zorg op maat. Opdrachtgever European Care Residences realiseerde eerder al tien wooncomplexen voor ouderen die zelfstandig willen wonen op stand, met de mogelijkheid van hulp en zorg als de behoefte daar is. Ouderen kunnen thuis…

Transformatie Douanekantoor, Roosendaal

De transformatie van het voormalig kantoorgebouw van de douane in Roosendaal is een succes! Bij de feestelijke opening al geheel verhuurd, is het meteen een boost voor de omgeving. De betonkolos aan de rand van de binnenstad is door Coresta herontwikkeld tot appartementengebouw De Douanier. Het…

Appartementen Oosterbeek

Bert Ploeg, Vivare: “Vivare bouwt voor de sociale huur, daarom is de uitdaging groot om een mooi, onderscheidend ontwerp te maken zonder dat dit kostenverhogend werkt. maak<architectuur slaagt hier goed in.” FEESTELIJK Jaarlijks wordt er in Arnhem een feestje gebouwd, op initiatief van Rotary Arnhem-Rijn en ArtEZ hogeschool voor de kunsten.…

Woonhuis Arnhem

Anneke en Wim: “Het voelt als een nieuw huis. Veel licht, meerdere zitplekken en intiem. De hernieuwde aansluiting met de tuin maakt het tot een logisch geheel.” De woonetage van de split-level woning uit 1959 werd ingrijpend aangepast en uitgebreid.  Een riante woonruimte ontstond door…

Zorg appartementen Wijchen

LEVENSWEG Ons bureau is in 2005 voor het eerst geselecteerd als stedenbouwkundige en architect voor een grootschalige zorgopgave. Omdat we inzetten op het verbinden van strategische belangen van zorgverlener en woningbouwer: zorg op maat versus duurzaam verhuurbare appartementen. En vanwege ons sociaal-ruimtelijke concept de levensweg.…

Havenkwartier Arnhem

Ten behoeve van burgerparticipatie voor het project Rijnboog is door de Raadswerkgroep van de gemeente Arnhem ons gevraagd om een aantal creatieve sessies te organiseren en begeleiden. De Raadswerkgroep gaf als belangrijkste items mee: verkeer, beeldkwaliteit en sfeer. Met Arnhemse burgers is in deze sessies nagedacht over…

Uiterwaardenpark Arnhem

Stadsblokken en Meinerswijk vormen een uniek gebied aan de Rijn in het midden van Arnhem. Een gebied met hoge kwaliteiten, maar vooral ook met kansen. Een omgeving die door sommigen als braakliggend bouwland gezien wordt, door anderen als ecologisch waardevol recreatiepark of als broodnodig overstromingsgebied bij hoogwater.…

Groenvisie Nijmegen

In 2007 kwamen er bij de vereniging Leefmilieu uit heel Nijmegen verzoeken binnen om initiatieven tegen de aantasting van groen in Nijmegen. Op meerdere plaatsen verdwenen parkjes om plaats te maken voor bebouwing en nieuwe bestemmingsplannen gaven ruim baan aan bouwplannen. Dit leverde zorgen bij de…

Museumwoningen Arnhem

Het Arnhemse project Museumwoningen maakt momenteel de initiatief- en visiefase door. Krantenberichten, twitterberichten, aanmeldingen van bewoners, er lijkt al veel reuring te ontstaan. Het project wordt bescheiden gestart en ‘learning on the job’ aangepakt: twee woningen, in Het Broek en in Malburgen, zijn door Volkshuisvesting…